Ana Sayfa
İletişim
Öneri ve Şikayet
İngilizce
Geri Dön

Arsa payı nasıl düzeltilir?
First
Kentsel dönüşüm sürecinde, riskli yapıların yıkılarak yeniden yapımının amaçlandığını ancak birçok binada maliklerin arsa paylarının hatalı olmasından dolayı dava yoluna gittiğini belirten Gayrimenkul Hukuku Avukatı Emre Alcan şu açıklamalarda bulundu.

Arsa paylarının gerçek değerlerini yansıtmadığı durumlarda, bağımsız bölüm maliki, arsa paylarının düzeltilmesi ve sorunun çözümü için dava yoluna gidebilir.

Yargıtay kararlarında belirtilen hususlar dikkate alınmadan bağımsız bölümlere gelişigüzel şekilde taşınmazın toplam değerinin bölünmesi suretiyle ortaya çıkan değerin arsa payı olarak tahsisi hakkaniyete uygun değildir.

Yasa gereğince; arsa payı düzenlemesinin yeniden yapılabilmesinin ilk şartı, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oransız olarak belirlenmiş olmasıdır. Bu hususa dayalı istemlerde mahkeme tüm kanıtları değerlendirerek bağımsız bölümün değeri ile bölüme özgülenen arsa payını karşılaştırıp denklik sağlanmalıdır. Söz konusu işlem yapılırken de bağımsız bölümlerin cinsi, bulunduğu kat, alanı, ısınma sistemi, aydınlanması, mimari kullanımı ve konumu, cephesi ve manzarası, kullanma amacı (konut, işyeri vs.), eklentileri, güneşten yararlanma, rüzgar ve diğer dış etkenlerden etkilenme olayı gibi hususlar değerlendirme için esas alınır. Değerlendirmeye esas alınacak tarihten sonraki imar durumu ile cins ve manzara değişiklikleri, bakım ve onarım çalışmaları nedenleriyle meydana gelen değer artış ve eksilmeleri dikkate alınmaz.

Bu davanın açılması herhangi bir hak düşürücü süre ile de sınırlandırılmamıştır.

Resmi senette imzası bulunan, projeyi ve proje müellifi tarafından bağımsız bölümlere tahsis edilen arsa paylarını bilen bir bağımsız bölüm malikinin, borçlar kanununun iradeyi ortadan kaldırıcı sebepler hariç, arsa payının düzeltilmesi talebinin, iyi niyetli olmaması nedeniyle reddi gerektiği uygulamada kabul edilmektedir.

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarında arsa paylarını bizzat hazırlayıp bilerek bunun tapuya tescilini sağlayan malik veya Paydaşların sonradan arsa paylarının yanlışlığına dayanarak dava açmalarının iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı kabul edilmekte ise de kat mülkiyeti kurulduktan sonra malik olanlar ile kuruluşunda bizzat hazır bulunup tapuda imzası olmayan kat maliklerinin yasanın yukarda açıklanan hükmüne dayalı olarak arsa paylarındaki yanlışlığın düzeltilmesini mahkemeden isteyebilecekleri kabul edilmektedir.

http://www.hurriyetemlak.com/arsa_payi_nasil_duzeltilir/emlak-yasam-sektorden-haberler/e6sZSCKAp0M=/7aGcsT3pJME=