Ana Sayfa
İletişim
Öneri ve Şikayet
İngilizce
Geri Dön

EMLAK VE VERGİ MASRAFLARI
First

Tapu Harcı

Tapu Harcı, konutun emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, alım satım sırasında oluşan 

gerçek satış bedeli üzerinden, binde 5\\\\\\\'er oranında alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenir

(30/06/2009 tarihine kadar geçerlidir). 

Emlak Vergisi

Konutlarda Emlak Vergisi oranı binde 2\\\\\\\'dir. Ayrıca Emlak Vergisi tutarları üzerinden yüzde 10 da, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” ödenmektedir. Konutun satıldığı yılın Emlak Vergisi satan kişi tarafından ödenir. Ancak satın aldığınız ev için ‘satışın yapıldığı yılın sonuna kadar\\\\\\\' ilgili belediyeye Emlak Vergisi Beyannamesi vermeniz gerekmektedir. Alacağınız evin, satıldığı yıl ve geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisiden alıcı ve satıcı müteselsilen yani, zincirleme sorumludurlar. (Yani, yeni alınan evin birikmiş emlak vergisi borcu, yeni sahibinden alınabilmektedir. Bu yüzden konutun geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisi borcu olup olmadığını öğrenmenizde fayda var. Eski ödemeleri Vergi Dairesi\'nden kontrol edebilir yada satan kişinin makbuzlarını kontrol ederek fotokopilerini alıp saklayabilmektedir.) 

Çevre Temizlik Vergisi

Çevre Temizlik Vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına, 2008 yılı için, Büyükşehir Belediyelerinde 18YKr, diğer belediyelerde 15YKr olarak hesaplanır. Hesaplanan Çevre Temizlik Vergisi konutlar için su faturası ile tahsil edilir. Çevre temizlik vergisi mükellefiyeti mülkün satın alındığı tarihten itibaren başlamaktadır. 

Gelir Vergisi

Konutun satış bedeli ile maliyet bedeli arasındaki fark (elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler ve ödenen vergi ve harçlar da bulunan değerden çıkartılacaktır) Değer Artış Kazancı olarak vergilendirilmektedir. Eğer konut, satın alındıktan 5 yıl sonra satılırsa Değer Artış Kazancı vergisinden muaftır. 2008 yılında, konutun satışından elde edilen gelirlerin 6 bin 800 TL\\\\\\\'si Gelir Vergisiden muaftır. Bu tutarın üzerinde oluşan kazançlar ise, aşan tutara göre yüzde 15-35 oranlarında vergilendirilmektedir. 

Katma Değer Vergisi

İnşaattan alınan konutlarda net alanın 150 metrakareye kadar olması halinde yüzde1, 150 metrekareyi aşması durumunda ise yüzde 18 KDV uygulanmaktadır. (Bu uygulama ikinci el evlerin alım - satımlarında geçerli değildir.) 

Kira Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu gereği, konutların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak adlandırılır ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulurlar.

Bir takvim yılı içinde elde ettikleri kira geliri, istisna tutarını (2 bin 400 TL) aşanlar, aşan tutarı beyan etmekle yükümlüdürler.

Gayrimenkul sermaye iradında safi iradın saptanması için, kira gelirlerinden indirilecek giderler konusunda seçilebilecek iki yöntem vardır.

Gerçek Gider Yöntem

Götürü Gider Yöntemi: Önce yıllık toplam kira gelirinden 2 bin 400 TL\\\\\\\'lik istisna, sonra yüzde 25 götürü gider düşülür.


Kalan tutar üzerinden, tutara göre yüzde 15-35 oranlarında gelir vergisi ödenir.