Ana Sayfa
İletişim
Öneri ve Şikayet
İngilizce
Geri Dön
First
- Projenin; Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu ve diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hukuka uygun olarak yönetiminin sağlanması

- İşletme aidat avanslarını zamanında ve tam ödemeyen bağımsız bölüm sahiplerinin hukuk servisi kanalıyla birkaç kez sözlü veya e-mail yoluyla uyarılması 3 aydan fazla aidat ödemeyenler hakkında hukuki süreç başlatılması ve icra yoluyla tahsilatının sağlanması

- Tedarikçiler, taşeronlar, çalışanlar ve diğer kişilerle site adına yapılacak sözleşmelerin tamamının hukuk servisince incelenmesi, sitenin çıkarlarına uygun sözleşmeler hazırlanması ve sözleşmelerin uygulama safhasında çıkan uyuşmazlıkların hukuki yollardan takibi

- Projenin tüm resmi ve adli kurumlarda vekalet akdi ile temsili

- Kat Malikleri Genel Kurullarının Kat mülkiyeti Kanununa uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması, toplantıya çağrı usullerinin hukuka uygun olarak yapılmasını gözeterek, genel kurul kararlarının ve toplantı tutanaklarının hukuka uygunluğunun sağlanması

- Proje yönetiminde kat maliklerinin huzuru ve sükûnu için hazırlanması gereken otopark kullanma, sosyal tesis kullanma, evcil hayvan besleme vb. yönerge ve yönetmeliklerin hazırlanması ve uygulanmasının denetlenmesi

- Komşuluk ilişkileri ve komşu hakları konusunda hukuki danışmanlık verilmesi.