Ana Sayfa
İletişim
Öneri ve Şikayet
İngilizce
Geri Dön
First
İnsan, mekân, hizmet ve teknoloji etkenlerini bütünleştirerek yapıların yaşam kalitesi ve kullanım kolaylıklarını arttıran bir hizmet mesleğidir. Ağır hizmetler olarak nitelendirilen hukuki, ticari ve teknik hizmetler yanında hafif hizmetler olarak kabul edilen güvenlik, temizlik, çevre zararlılarıyla mücadele gibi hizmetlere kadar bir yapının işleyişinde olması gereken hizmet yelpazesinin tamamını tedarik edip, verimli ve sürdürülebilir yönetilmesi için gerekli hizmetin taşınmaz mal sahiplerine sunulmasıdır.

Alfamen Tesis Yönetim Hizmeti Kullanımının Gereklilik ve Faydaları:

Malikler, enerjilerini ve zamanlarını bütünüyle asıl işlerine veya özel hayatlarına ayırabilecektir. Tesis Yönetimi, profesyonel yönetim şirketlerinin ana faaliyet konusudur.  Alfamen Tesis Yönetimi; üzerine aldığı işi tam zamanlı ve profesyonel kadrolar ile yürüterek; maliyetleri optimum seviyeye indirme, yüksek standartta hizmet verme, müşteri memnuniyeti sağlama açısından rasyonel çözümler üretir. Sektörde geniş mukayese (benchmarking) olanağına sahip olduğu için hizmet ve hizmetin maliyetindeki değişim ve gelişimi yakından takip ederek işletme giderlerini optimize edebilmektedir. Birçok farklı kuruluşa da hizmet verdiğinden dolayı, müşterilerini sahip oldukları ölçek ekonomisinden yararlandırabilmekte, her proje için kendine özgü çözümler sunabilmektedir.

Alfamen Tesis Yönetimi’nin temel hedefi en az maliyetle en kaliteli hizmeti sunmak olduğu için, toplumda oluşan algının aksine profesyonel şirket maliyet arttırıcı bir unsur değil tam tersi işletme giderlerinde tasarrufa sağlayan bir gerekliliktir. Etkin gider planlaması, uzman kişilerce mal ve hizmet tedariki ve esnek istihdam çözümleri ile beklentileri üst seviyede karşılayabilir.

Alfamen Tesis Yönetimi, Yönetiminden sorumlu olduğu tesislerde gerekli asgari personeli bulundurmakta, özel günler ve olağanüstü durumlarda gerekli desteği merkezden sağlayarak personel giderlerini optimize etmektedir. Yüksek maliyetli uzman kadroları, müşavirleri merkez ofisinde istihdam ederek, part-time çözümlerle maliyetleri tüm tesislere paylaştırarak işletme giderlerini azaltmaktadır. Böylece; hem profesyonel uzman kadrolar eliyle hizmet sunulmakta, hem de en düşük maliyetlere katlanılmaktadır.

Alfamen Tesis Yönetimi,büyük maliyetlerle gerçekleştirilen ve büyük giderler ile işletilen modern ve akıllı tesislerin ömürlerinin uzatılması (planlı bakım sistemleri), performans düzeylerinin korunması, en düşük maliyetlerle çalıştırılması için (enerji tasarruf çalışmaları) , çağdaş ve uzmanlık gerektiren tüm uygulamaları merkez ofisi destekli sağlayarak (web tabanlı tesis yönetimi ve teknik işletim programı (CAFM) ) şeffaf ve etkin bir yönetim sağlar.Teknolojinin sunduğu yenilikleri müşteri ile paylaşır. Tüm zaman ve enerjisini müşteri odaklı çözümler üreterek huzuru, konforu ve emniyeti arttırmak için harcar. İyi yönetimin öncelikle doğru tasarım ve planlamadan geçtiğinin bilincindedir. Her tesise ve projeye,  butik, kendine özgü hukuki, mali, teknik ve yönetim tasarımları yaparak, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun “tailor made’’ özel proje çözümleri sunar.